Zora Vadnjal Gruden, dr. med., d.o.o.

Ambulanta medicine dela, prometa in športa.Članki

   

Zdravilni Vrt - Center Korak, Kranj(30.09.2013)V septembru 2013 uradno odpiramo Zdravilni vrt v Centru Korak v Kranju; gre za prvi vrt, ki je oblikovan v skladu z načeli zdravilnega vrta - torej uporablja blažilno delovanje narave na simptome stresa.Vrt je bil oblikovan v dialogu z osebjem v Centru Korak, njihovimi uporabniki, ob uporabi najinega znanja o temeljnih principih delovanja narave kot podpore pri obvladovanju stresa. Prej sicer dobro uporabljano zeleno površino pred zgradbo smo spremenili v Zdravilni vrt, torej prostor, kjer bodo varovanci in zaposleni lahko dosegali boljše rezultate svojega dela s pomočjo vpliva narave , ki pomaga pri zdravljenju in blaži simptome stresa.Zdravilni učinki vrta oz narave se izražajo zlasti na naslednje načine:

 • poveča se nadzor nad upravljanjem s situacijo v kateri smo

 • izboljša socialno podporo

 • spodbuja telesno aktivnost

 • s svojimi elementi nas zamoti in prežene osredotočenost na žalostne, neprijetne misli

Kako lahko to uporabimo v vrtu Centra Korak:

 • V vrtu je oblikovanih več tematskih področij, ki so jih uporabniki že sami nakazali s svojo uporabo, midve pa sva vsakemu kotičku dali svojo podobo in poudarek.
  Ob vstopu v vrt je tlakovana pot, ki sva jo podaljšali okrog dvignjene grede in se potem nadaljuje v travnem delu od grede mimo prostora za nastope proti skritemu kotičku za umirjanje , okrog sredinskega prostora za pogovor in posedanje pod javorjem mimo športno aktivnega dela do klopce z mizo, ki je center družabnega dogajanja in prostor za malice, načrtovanje, klepet.V športno aktivnem delu je prostor za kegljanje, košarkaški koš, mizo za namizni tenis, telovadbo na mehki sedni podlagi med klopco in javorjem.
  Tako je v vrtu 7 tematskih delov in z izbiro kaj bo najprej uporabil ali kam sploh gre je dana možnost nadzora terapevtu in varovancu. V marsikaterem postopku terapije je zaradi narave bolezni in načina dela program in način izvajanja točno določen, že ta majhna možnost izbora prostora ali načina zaporedja aktivnosti pa daje tisto moč nadzora nad dogajanjem, ki je tako pomembna za boljše sodelovanje v zdravljenju in obvladovanje stresa.

 • Socialna podpora je zelo pomemben dejavnik, ki pomaga pri zdravljenju depresivnih simptomov, anksiozne simptomatike, demence, agresije...Za ta element je potrebno v vrtu omogočiti prostorčke za pogovor v majhnih in večjih skupinah, kotičke za sedenje in pogovor v miru ali le v družbi terapevta, prostor za nastopanje ali prireditev, veliko možnost premikanja in spreminjanja položajev stolov glede na dnevne potrebe. To lahko dosežemo z uporabo premičnega pohištva-stolov in mizic, ki naj bodo lahki in stabilni.

  V vrtu je tako:
  • Osrednji del s klopcama in mizo, kjer potekajo sestanki, druženje ob večjih nalogah, lahko malice, skupni projekti skupin, smeh, petje in sproščen pogovor. Proti javorju, ki je osrednje drevo vrta in njegov center se širi sedna talna podlaga, ki prav tako omogoča druženje in so udeleženci lahko del dogajanja pri mizi ali v delu za nastope.Na desnem delu proti športnemu prostoru je prav posebna predelna stena ali police. Na njih je prostor za skodelice, izdelke varovancev, ki hkrati predstavlja spomin na dom ali na tiste, ki so v Centru bili pa so ga že zapustili.V tujem okolju je to lahko pomembno sidro, ki veže spomin na prijetno obdobje iz domačega okolja in pomaga v kriznem obdobju naprej.

  • Pod javorjem je oblikovan prostor za tri manjše skupine, ki ga ustvarimo s klopmi, ki obkrožajo deblo in s pomočjo premičnih stolov, ki jih lahko dodamo k vsaki klopi posebej. Sama postavitev klopi, ki so obrnjene vsaka v svojo smer pove, da so namenjene za ločeno uporabo, posedanje, opazovanje ali oblikovanje manjših skupin. Ta prostor je s svojo lego in položajem ob drevesnem deblu energetsko zelo močen in pomemben.

  • Prostor za nastopanje - amfiteater je oblikovan na levem delu vrta s pomočjo premičnih klopi, zaledje pa tvorijo šopaste trave, ki hkrati pomenijo izrazito orientacijsko točko za tiste varovance, ki imajo težave z pomnjenjem in orientacijo v prostoru. Ko ta prostor uporabimo kot oder za nastopajoče, se poslušalci lahko posedejo na klopi pod javor, okrog mize s klopcama, na sedno površino, na travnik med javorjem in odrom s pomočjo premičnih stolov, na rob dvignjene grede. V preostalem delu časa je ta del prav tako namenjen za delo ali druženje v skupini.

  • Kotiček za umirjanje ali skriti kotiček - nameščen je v levem zgornjem delu vrta, obdan z palisadno dvignjenim polkrožnim zaledjem, ki daje izrazit občutek varnosti, na eni strani mehko obdan z grmi z mehkimi listi, na drugi strani so grmi in nižje rastline ter prodniki. Proti ostalemu vrtu je odprt ravno toliko, da je dostopen za opazovanje/nadzor terapevta in dovolj zaprt, da omogoča občutek zasebnosti. Pomemben element tega kotička je t.i. izposojeni pogled na gore v daljavi. Preko grmovja je ohranjen celoten razgled na gore, ki je enako kot zeleno okolje pomemben za umirjanje duha. Klopca v tem delu je lahko fiksna, možno pa je dodati dva premična stola za majhno skupinico za bolj intimen pogovor. Pomemben je tudi izbor rastlin - barve v tem delu so nežna zelena, rožnata, bela, kar vse pomaga pri umirjanju. Rastline imajo mehke širokolistne zelene liste, ki se v vetru lahko zibljejo in s tem poudarijo učinek na uporabnika. Proti zunanjemu delu tega kotička je tudi zasaditev rož in barve vse bolj živahna in pisana, da nakažemo potven in motivacijo za nadaljnje delo.

  • Dvignjena greda ob vstopu na vrt ima na polovici rob, ki je namenjen sedenju in naslanjanju pri delu z rastlinami, pobiranju listov, cvetov ali ogledovanju, na drugem delu je rob ozek , da je lahko dostopen tistim z invalidskimi vozički, ki prav tako želijo prijeti rastline. Zasaditev je barvno oblikovana tako, da se preliva od vijolične preko rumenozelene do pisane z rdečimi poudarki. Rastline so različne, v vsakem letnem času je kaj novega in možnost opazovanja rasti in spreminjanja. Okrog dvignjene grede je velik del poti tlakovane v bodočnosti je možna postavitev steze za urjenje hoje na različnih podlagah.

  • Športno aktivni del - celotna desna stran vrta je namenjena aktivnostim, za tiste, ki se športne aktivnosti ne morejo ali ne želijo udeleževati je dovolj prostora na klopeh za opazovanje. Ta del je bolj odprt, hkrati pa dovolj zakrit da ne moti ostale aktivnosti in omogoči uporabo več dejavnosti hkrati. Na koncu prostora je lopa za orodje, ki ima na eni strani tudi prostor za shranjevanje koles.


 • Telesna aktivnost v vrtu je lahko različno intenzivna in različno družabna.Športni del s svojimi aktivnostmi jo spodbuja sam po sebi, drugi del je pot, ki se vije neoznačeno od enega do drugega prostorčka v vrtu. Dvignjena greda je primerna za trening finomotorike prstov, rok in natančnost koordinacije. Polica s skodelicami prav tako. Na mehki umetni sedni podlagi je možno izvajanje vaj za različne dele telesa, kot na telovadni blazini ali pa se le-ta prinese na vrt. Vsi grmi in rastline so izbrani tudi z mslijo na možnost uporabe v procesu terapije, za nabiranje plodov, trganje listov, oblikovanje.

 • Podrobnosti narave in pogled na gore nas zamotijo in preusmerijo pozornost na bolj optimistične misli- različne barve zasaditev in različne teksture listov so pomembne za različna razpoloženja. Zato so barve v dvignjeni gredi razporejene od vijolične preko rumeno zelenih do pisano rdeče. V kotičku za umirjanje prevladujejo listi z nežno zeleno barvo, mehki na otip, barve pa so rožnata, bela, pastelne pisane enoletne cvetlice. Drevesa in grmi v športno aktivnem delu so izbrana tako, da imajo v vsakem letnem času drugačno podobo in barvo. Veliko se jih v jeseni obarva rdeče rumeno, pisano in toplo, ko je v naravi vse manj sonca in toplote. Na osrednjem družabnem delu ob klopcah z mizo sta dva premična zabojnika/lonca z rožami, ki so živih barv, levo vijoličnih tonov, desno rdeče oranžnih barv. Na javor in na octovec ob skritem kotičku bomo obesili hišico za ptice in opazovanje teh je lahko zelo prijetno in pomirjujoče opravilo. Metulje privabljajo določene rože in prav tako pripomorejo k prijetnim detajlom narave. Na tlakovani poti od vhoda do vrtne lope sva ob rob postavili tri lonce/zabojnike kjer lahko posadimo zelenjavo ali zdravilne rastline; delo pri sajenju, nabiranju, opazovanju rasti je lahko del terapevtskega procesa.

  Pomembno je tudi pravo razmerje med travnim in poploščenim delom, ki je v vrtu Centra Korak dobro. Pri izvajanju vseh aktivnosti v vrtu je pomembno, da so prostori dovolj osenčeni. Pri osrednji nizi s klopema bo zato potrebno uporabiti senčnik, morda v obliki dežnika ali platnene zaščite. Na vrtu je dovolj dreves, da je s pomočjo premičnih stolov senca večinoma povsod mogoča.

  Vrt Centra Korak omogoča dobro nadgradnjo sedanjega odličnega dela. Prinese poudarek že sedaj drugačnega, dobrega pristopa in terapije ter prispeva k dobremu izhodu zdravljenja ter enako pomembno k dobremu počutju zaposlenih.
  Prepričani sva, da bo vrt pomagal vsem uporabnikom, hkrati pa pripomogel k vidnosti in priznanju dobrega dela Centra Korak v Kranju.Avtorja vrta:

 • Zora Vadnjal Gruden, dr.med.

 • Breda Bernik, u.d.i.k.a.Zora Vadnjal Gruden, dr. med.Ostali članki